Treneri

1. Ko se sve može prijaviti na konkurs?

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Diplomirani studenti fakulteta sporta i fizickog vaspitanja, kao i visokih akreditovanih strukovnih skola koje imaju smer za sportske trenere.
  • Fitness instruktori sa drugim oblikom odgovarajuće edukacije za koju su obavezni da prilože diplomu ili sertifikat overen od strane institucije koja ih je izdala u vidu attachment-a.
  • Osobe sa navedenim kvalifikacijama i prethodnim radnim iskustvom do 1(jedne) godine na poziciji trenera/instruktora
  • Osobe protiv kojih nije pokrenut krivični postupak i nisu prethodno osuđivane

2. Da li postoje posebni uslovi kada je u pitanju formalno obrazovanje?

Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani studenti fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i visokih akreditovanih strukovnih škola koje imaju smer za sportske trenere. Mogu se prijaviti i fitness instruktori sa drugim oblikom odgovarajuće edukacije za koju su obavezni da prilože diplomu ili sertifikat overen od strane institucije koja ih je izdala.

3. Da li se mogu prijaviti osobe svih uzrasta?

Konkurs je otvoren za sve osobe starije od 18 godina koje ispunjavaju uslove.

4. Gde se obavlja prijavljivanje?

Prijava se obavlja na sajtu www.coca-colaaktivnezone.rs, a uz onlajn prijavu je potrebno priložiti sliku i radnu biografiju.

5. Da li je moguće poslati prijavu poštom ili imejlom?

Prijava je moguća samo putem sajta www.coca-colaaktivnezone.rs.

6. Do kada traje konkurs?

Konkurs traje od 9. februara do 09. marta 2017. godine.

7. Ko odlučuje o angažmanu trenera?

U selekciji učestvuju stručni saradnici iz Instituta za medicinu rada Srbije i predstavnici Coca-Cola sistema.

8. Kako izgleda proces selekcije?

Proces selekcije se odvija kroz više faza: onlajn prijava, testiranje, procena veština i intervju. Konkurs traje od 09. februara do 09. marta 2017. godine. U selekciji kandidata učestvuju predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije i predstavnici Coca-Cola sistema.

9. Kada se počinje sa radom?

Plan je da treninzi počnu u aprilu 2017. godine.

10. Koje su odgovornosti trenera?

Odgovornosti odabranih trenera:

  • Vođenje javnih treninga, minimum jedan trening nedeljno, ukupno do 5 treninga mesečno
  • Vođenje evidencije o treninzima, broju građana koji posećuju Coca-Cola aktivne zone i redovno izveštavanje o istom
  • Učešće u svim zajedničkim aktivnostima koje podrazumevaju obuke, teambuilding programe, promociju projekta i sl.
  • Motivisanje građana da treniraju, kroz učestvovanje u promotivnim aktivnostima projekta ( učestvovanje u snimanju promotivnih materijala: oglasa, video materijala i aktivnosti na društvenim mrežama)

11. Koliko traje angažman?

U planu je da treninzi budu realizovani od aprila do novembra 2017. godine, u skladu sa vremenskim uslovima.

12. Da li treneri moraju biti iz gradova u kojima se nalaze teretane?

Na konkurs se mogu prijaviti osobe sa prebivalištem iz Srbije, bez obzira na to gde kandidati žive, s tim što refundiranje putnih troškova ljudima koji potencijalno putuju i rade u drugom gradu nije obuhvaćeno angažmanom.

13. Gde se odvija obuka i koliko traje?

Obuka se odvija u Beogradu i traje dva dana.

14. Ukoliko je obuka u Beogradu, da li kandidati sami snose troškove obuke?

Coca-Cola sistem snosi putne troškove i troškove obuke.

15. Da li će i koliko puta treneri morati da dolaze u Beograd?

Odabrani treneri će morati da dođu u Beograd jednom tokom procesa selekcije, a nakon odabira, u skladu sa potrebama projekta i planiranim zajedničkim aktivnostima. Svi putni troškovi će im biti pokriveni.

16. Koliko treninga mesečno će treneri morati da imaju?

Treneri će držati do 5 javnih treninga mesečno, u terminima koje smatraju najadekvatnijim i koji su u skladu sa dinamikom svakodnevnog života lokalne zajednice u kojoj ih drže.

17. Da li su treneri zaduženi za pozivanje ljudi da treniraju?

Coca-Cola sistem ce organizovati komunikaciju sa građanima, a od trenera će se očekivati da učestvuju u promotivnim aktivnostima u svojim sredinama i u komunikacionoj kampanji. Pored toga, potrebno je d se treneri dodatno angažuju za promociju projekta, iniciranje izazova, takmičenja i druženja.

18. Koji je status angažovanih trenera?

Odabrani treneri će dobiti Ugovor o delu za period na koji budu bili angažovani.